De keuzes die we in het dagelijks leven maken zijn veelal gestuurd door prikkels die ongemerkt aan ons voorbij gaan. Het merendeel van al onze beslissingen wordt bepaald door het onbewuste brein. Hier zijn veel studies naar gedaan, boeken over geschreven en ook in de media en op televisie is onbewuste beïnvloeding een hot topic. Denk bijvoorbeeld aan het programma Mindf*ck.