Programma Nieuwe (online) manieren van samenwerken: samen naar nog meer maatschappelijk effect

 • Inloop
 • Samenwerkingsverbanden in het sociaal domein: kansen en uitdagingen (Ed Magnee, Alares)
 • Korte pauze
 • Yard Internet over online tools voor samenwerkingsverbanden (Lisette Snippe, Yard Internet)
 • Casestudy ENTZA.nl
 • Vragen & Discussie
 • Netwerkborrel
 • Inloop

 • Samenwerkingsverbanden in het sociaal domein: kansen en uitdagingen (Ed Magnee, Alares)

 • Korte pauze

 • Yard Internet over online tools voor samenwerkingsverbanden (Lisette Snippe, Yard Internet)

 • Casestudy ENTZA.nl

 • Vragen & Discussie

 • Netwerkborrel