Transformaties vragen om samenwerking: integraal en multidisciplinair

De transformaties in het sociaal domein vragen om intensievere en andere vormen van samenwerking tussen domeinen, organisaties en professionals. Deze veranderingen hebben naast een inhoudelijke drijfveer – een effectievere ondersteuning en zorg waarin de burger/consument/patiënt centraal staat – ook een financiele component: het sociaal domein heeft met de transities te maken met fikse bezuinigingen die efficiënter werken noodzakelijk maken.

Er zijn vele vormen en maten van samenwerkingen. Denk aan gezondheidscentra waarin de huisarts, fysiotherapeut, diëtiste en psycholoog samenwerken en aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ervoor moeten zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat het beste bij hem past. En er ontstaan bijvoorbeeld ook steeds meer samenwerkingen tussen zorg- en welzijnsinstellingen en expertisenetwerken ten behoeve van uiteenlopende thema’s.

Kansen en uitdagingen

De nieuwe samenwerkingen bieden kansen voor innovatie en het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde diensten. Maar ze brengen ook uitdagingen met zich mee: Professionals uit de verschillende organisaties en vakgebieden kennen elkaar nog niet (goed), ze spreken een andere taal, werken volgens verschillende methodieken, komen uit diverse werkculturen en gebruiken uiteenlopende digitale systemen. Ook moeten er nieuwe overlegstructuren voor casuïstiek en kennis- en informatiewisseling worden opgezet én een gezamenlijke, breed gedragen visie en ambitie worden geformuleerd. Kortom, het is een hele klus om de nieuwe samenwerking te laten slagen.

De kennissessie

Tijdens de sessie neemt Ed Magnee - adviseur transformatievraagstukken in het sociaal domein bij Alares - de aanwezigen mee in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en zoomt daarbij in op de ontstane samenwerkingsverbanden. Welke resultaten hebben het intensiever samenwerken tot nu toe opgeleverd? Welke uitdagingen en valkuilen ziet hij bij de diverse samenwerkingsvormen en wat zijn daar volgens hem geschikte oplossingen voor?

Leanne Broekman – beleidsonderzoeker en adviseur onderwijs en welzijn - vertelt over het ontstaan en de ambities van ENTZA, het Expertisenetwerk Nul Tot Zesjarigen in Almere. ENTZA verbindt alle partijen in Almere die zich professioneel bezighouden met het leren en ontwikkelen van jonge kinderen. Leanne Broekman staat ook stil bij het online samenwerkingsplatform dat door ENTZA is gerealiseerd en hoe dit platform bijdraagt aan de doelstellingen van ENTZA.

Lisette Snippe – adviseur communitymanagement bij Yard Internet - vertelt over de samenwerkingsplatformen van Yard Internet: Waarom zijn we 6 jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van deze online platformen en op welke manieren bieden ze een oplossing voor samenwerkingsverbanden?

Voor wie:

Deze kennissessie is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn binnen een samenwerkingsverband, expertisenetwerk, gezondheidscentrum of een andere vorm van een samenwerkingsstructuur waarbinnen verschillende organisaties met elkaar samenwerken.

Resultaat:

Na de sessie hebben de deelnemers inzicht in diverse samenwerkingsverbanden, met name binnen het sociaal domein. Ze hebben een goed beeld van de kansen die zijn ontstaan door de nieuwe samenwerkingsvormen, maar ook van de uitdagingen waar professionals en organisaties tegenaan lopen. Daarnaast kennen de deelnemers een aantal voorbeelden van hoe een online tool een samenwerkingsverband kan helpen om de geformuleerde doelstellingen te bereiken.  

Programma:

13.30 – 14.00 Inloop
14.00 – 14.45 Samenwerkingsverbanden in het sociaal domein: kansen en uitdagingen (Ed Magnee, Alares)
14.45 – 15.00 Korte Pauze
15.00 – 15.30 Yard Internet over online tools voor samenwerkingsverbanden (Lisette Snippe, Yard Internet)
15.30 – 16.15 Casestudy (Leanne Broekman, ENTZA)
16.15 – 16.30 Vragen & Discussie
16.30 – 17.00 Borrel

Locatie

Yard Internet

Vossegatselaan 32
3583 RT Utrecht
Nederland
030 - 234 10 20

Contactpersoon

Yard Internet Utrecht

Tarieven

  • Gratis event: € 0